menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 59388 osób
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Program sprawności językowych

Jesteś tu: » Strona startowa » Programy » Program sprawności językowych

PROGRAM SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH DZIECI W  WIEKU PRZEDSZKOLNYM GMINNEGO PRZEDSZKOLA W NOWYCH ŻUKOWICACH  NA ROK 2015/2016               

                                                          Charakterystyka programu

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona konieczna w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwości precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zanim jednak dziecko nauczy się mówić, musi przejść wiele etapów, podczas których stopniowo zdobywa umiejętności koordynowania różnych grup mięśni do wytworzenia mowy artykułowanej. Dziecko musi tak wyćwiczyć narządy mowy i tak je skoordynować, aby mogło wykonać drobne, subtelne ruchy, jak wytwarzanie zwarć, szczelin i wibracji. Musi skoordynować narządy: oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny. Jeśli któryś z nich pracuje niesprawnie, ujawnia się to w mowie zewnętrznej, czyli wymowie. Braki w rozwoju mowy mogą objawiać się bardzo różnie i nie zawsze musi to być od razu słyszalne. Do najbardziej typowych wad rozwoju należą: niewymawianie niektórych głosek, „połykanie” końcówek, wymawianie głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne, jąkanie się, seplenienie, ubogie słownictwo. Usuwanie tego typu wad nie jest rzeczą trudną, jest natomiast procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości i pracy. Bardzo ważną rolę odgrywa tu systematyczność ćwiczeń. Zaburzenia rozwoju mowy są dla dzieci ogromnym problemem, który nieumiejętnie rozwiązany przez nauczycieli, może prowadzić do prawdziwych tragedii. Dzieci w wieku lat 6 już świadomie reagują na wady wymowy- najpierw jest wstyd, potem lęk przed mówieniem, wreszcie zmiany fizjologiczne prowadzące do patologii. Opieka logopedyczna potrafi temu skutecznie zaradzić, ale pomoc nauczycielki przedszkola, oprócz prawidłowego kształtowania wymowy, zapobiegnie tym wadom.

Program ten ma pomóc nauczycielom podejmować działania nad usprawnieniem aparatu mowy dzieci w sposób świadomy, zaplanowany i konsekwentny- tak aby efektem ich pracy z dziećmi była poprawna wymowa wszystkich głosek oraz opanowanie techniki mówienia.

 

Zadania programu

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci, dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój.

 2. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

 3. Usuwanie różnorodnych wad i zaburzeń mowy.

 4. Zainteresowanie książką i słowem pisanym.

Cele główne

 1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia.

 2. Kształcenie umiejętności odbioru, utożsamiania i różnicowania dźwięków mowy.

 3. Kształcenie umiejętności różnicowania, rozpoznawania i powtarzania głosek.

 4. Wyrobienie umiejętności słuchania muzyki, właściwego wiązania ruchu z muzyką, wrażliwości i szybkiego reagowania na zmiany rytmu.

 5. Usprawnienie aparatu oddechowego, poszerzenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej i wypracowywanie oddechu brzuszno-przegrodowego.

 6. Wykształcenie odpowiedniej wysokości i umiejętności właściwego stosowania natężenia głosu w czasie mówienia.

 7. Zdobycie umiejętności układania narządów mowy w sposób charakterystyczny dla danej głoski.

 8. Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia.

 9. Zachęcanie do oglądania książek.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

 1. Rozpoznaje i nazywa dźwięki.

 2. Umiejętnie reguluje oddech.

 3. Potrafi świadomie kierować ruchami narządów artykulacyjnych.

 4. Wyraźnie wymawia słowa, sylaby i głoski.

 5. Wyodrębnia w wypowiedziach zdania.

 6. Dokonuje podziału zdania na wyrazy.

 7. Potrafi podzielić wyraz na sylaby, a słowo na głoski.

 8. Posiada mowę melodyjną i wyrazistą z odpowiednią intonacją, rytmem i akcentem.

 9. Właściwie posługuje się głosem.

 10. Chętnie słucha czytanych bajek.

 

Metody i formy pracy

 1. Zajęcia z całą grupą, z wykorzystaniem utworów literatury dziecięcej i wierszy, opowiadań, baśni, utworów inscenizowanych.

 2. Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji, historyjek obrazkowych, czasopism i książeczek dziecięcych.

 3. Zajęcia umuzykalniające, uwzględniające zabawy rytmiczne i opowieści ruchowe.

 4. Zajęcia ruchowe -ćwiczenia poranne i gimnastyczne.

 5. Ćwiczenia ortofoniczne.

 6. Słuchanie muzyki, piosenek i bajek muzycznych.

 7. Śpiewanie piosenek.

 8. Recytacja wierszy, wyliczanek, zagadek.

 9. Rozwiązywanie zagadek słownych i słuchowych.

 10. Gry dydaktyczne.

 11. Gry i zabawy językowe- ćwiczenia artykulacyjne.

 12. Indywidualne zajęcia logopedyczne.

 13. Spacery i wycieczki.

 14. Udział w uroczystościach przedszkolnych.

 15. Udział w inscenizacjach i teatrzykach.

 16. Udział w montażach słowno- muzycznych.

 

Spodziewane efekty

 1. Dziecko poprawnie wymawia wszystkie głoski i grupy spółgłoskowe.

 2. Wszystkie głoski wyrazu wymawianego przez dziecko wybrzmiewają poprawnie.

 3. Dziecko posiada umiejętność wyrazistego mówienia.

 4. Dziecko posiada zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków mowy.

 5. Dziecko ma opanowaną prawidłową technikę mówienia.

 

Pomoce dydaktyczne

 1. Skrawki papieru, wata, bibuła, wstążeczki.

 2. Plastikowe rurki, wiatraczki, świece.

 3. Piórka, cienkie chusteczki, bańki mydlane, balony.

 4. Gwizdek, organki, instrumenty perkusyjne, blaszane puszki wypełnione np. grochem.

 5. Nagrania różnych odgłosów.

 6. Obrazki przedstawiające słuchowe odgłosy.

 7. Zabawki wydające dźwięki, przedmioty codziennego użytku.

 8. Nagrania piosenek, muzyki relaksacyjnej, instrumentalnej, bajek muzycznych.

 9. Rysunki przedstawiające wyrazy.

 10. Pomoce do zabaw ruchowych.

 11. Czasopisma dziecięce, książeczki, historyjki obrazkowe, ilustracje.

 12. Wiersze, opowiadania, baśnie, zagadki, wyliczanki.

 13. Inscenizacje, piosenki.

 14. Duże lustro.

 15. Domina obrazkowe, obrazkowo- wyrazowe.

 16. Układanki, gry, rozsypanki, loteryjki, klocki.

 17. Plastikowe atrapy przedmiotów, zabawki.

 

Narzędzia

 1. Obserwacja.

 2. Rozmowy z dziećmi, rodzicami, logopedą.

 3. Praca z logopedą.

 4. Słuchanie wypowiedzi dzieci.

   

 

Tematy i sposoby realizacji treści programowych

 1. Zabawy i ćwiczenia oddechowe

 • w Sali przy otwartych oknach,

 • połączone z poruszaniem rąk, nóg i całego tułowia,

 • połączone z wypowiedzeniem głosek i śpiewaniem,

 • dmuchanie na: dłonie, małe kulki, paski bibuły, skrawków papieru, lekkie przedmioty, przedmioty wykonane z papieru, świecę, w gwizdek,

 • robienie baniek mydlanych,

 • nadmuchiwanie balonów,

 • śpiewanie samogłosek na jednym wydechu,

 • wyregulowanie oddechu podczas recytowania wierszy, śpiewu

       2. Zabawy i ćwiczenia fonacyjne

 • ćwiczenia głosowe w formie zabawy na spółgłoskach i samogłoskach,

 • długie wymawianie samogłosek każdej oddzielnie,

 • kilkakrotne powtarzanie tej samej głoski,

 • wielokrotne powtarzanie danej samogłoski płynnie i rytmicznie,

 • łączenie w wymowie dwóch samogłosek,

 • łączenie wymowy samogłosek ze spółgłoskami,

       3. Zabawy i ćwiczenia logarytmiczne

 • zabawy i ćwiczenia ruchowe,

 • ćwiczenia nóg, rąk, mięśni tułowia, szyi, barków,

 • marsz w umiarkowanym tempie,

 • ćwiczenia muzyczno- ruchowe,

 • ćwiczenia z zastosowaniem wyrazów dźwiękonaśladowczych,

       4. Zabawy i ćwiczenia słuchowe

 • rozpoznawanie i porównywanie różnych odgłosów,

 • rozpoznawanie źródła dźwięku,

 • rozpoznawanie piosenki po melodii,

 • odtwarzanie struktur dźwiękowych wg wzoru,

 • słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych,

 • wysłuchiwanie i podawanie liczby dźwięków,

 • powtarzanie kilku dźwięków następujących po sobie,

 • segregowanie obrazków, przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na daną głoskę,

 • organizowanie konkursów,

 • zabawy dydaktyczne,

       5. Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

 • wykonywanie ćwiczeń przed lustrem połączone z obserwacją narządów mowy i korektą błędów,

 •  przeprowadzanie zestawów ćwiczeń w formie zabawy,

 • naśladowanie głosów zwierząt,

 • wymawianie samogłosek: a, e, o, u, i, y,

       6. Zabawy i ćwiczenia artykulacyjne

 • śpiewanie piosenek,

 • czynny udział dzieci podczas słuchania opowiadań nauczyciela, podczas którego naśladują głosem różne czynności, zwierzęta,

 • utrwalanie wymowy głosek w formie zabawy,

 • zabawy naśladowcze,

 • naśladowanie obco brzmiących wyrazów,

 • nauka wierszyków i ich recytacja,

 • wyszukiwanie par obrazków,

 • analiza i synteza słuchowa wyrazów,

 • rozwiązywanie zagadek,

 • wyliczanki,

 • wypowiedzi dzieci na temat książeczek, ilustracji,

 • wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody,

 • wyodrębnianie głosek w wyrazach,

 • powtarzanie głosek i ich wymyślanie,

 • dzielenie wyrazów na sylaby,

 • zabawy w domino,

 • wyszukiwanie wyrazów na określoną głoskę,

 • wykorzystanie utworów literatury dziecięcej w pracy nad poprawną wymową.