menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 59392 osób
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Kryteria ustawowe i dodatkowe

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja » Kryteria ustawowe i dodatkowe

                                         

Załącznik Nr 2

 

Kryteria ustawowe i dodatkowe oraz przypisane im wartości punktów:

 

 

 

Spełnianie kryteriów I Etapu - określonych ustawą

Liczba pkt

1

Wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci)

100

2

Niepełnosprawność dziecka

100

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

100

4

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

100

5

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

100

6

Samotne wychowywanie dziecka

100

7

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

 

 

Spełnianie kryteriów II Etapu- kryteria dodatkowe

 

1

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, którzy pracują w gospodarstwie rolnym lub wykonują pracę zawodową albo uczą się lub studiują w trybie stacjonarnym.

20

2

Rodzic lub opiekun prawny kandydata, który pracuje w gospodarstwie rolnym lub wykonuje pracę zawodową albo uczy się lub studiuje w trybie stacjonarnym.

10

3

Zamieszkanie rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dzieckiem na terenie Gminy Lisia Góra.

20

4

Zamieszkanie rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dzieckiem na terenie wsi, w której mieści się przedszkole.

30

5

Uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym.

10

6

Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną lub asystenta rodziny.

10