menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 59404 osób
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

         SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

 

Materiał opracowany na podstawie prezentacji Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej Ministra Edukacji Narodowej podczas grudniowej konferencji prasowej poświęconej problemom edukacji 6 latka w szkole.

                                      Edukacja dziecka

Obecne zapisy prawne gwarantują 6 latkowi prawo do:

 • adaptacji do szkolnych warunków, a okres adaptacji powinien być dostosowany do Jego potrzeb,

 • nauczyciela dobrze przygotowanego do pracy z młodszym uczniem i takiego, który będzie Go prowadził przez trzy lata nauki w szkole i oceniał Jego osiągnięcia w sposób opisowy przez cały okres nauki w klasach I-III,

 • elastycznej organizacji zajęć edukacyjnych- jednostki lekcyjne nie powinny przekraczać 25 min, przerwy dostosowane do Jego potrzeb i w miejscach odpowiednich do zabaw, zajęcia zróżnicowane i prowadzone różnymi metodami,

 • indywidualnego podejścia, w tym rozwijania Jego zainteresowań, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z różnymi specjalistami oraz indywidualnej pomocy w nauce,

 • w sytuacjach trudnych wsparcia i pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • nauki wśród dzieci w tym samym wieku, w oddziałach do 25 uczniów,

 • zagwarantowanego miejsca w szkole na pozostawienie podręczników i przyborów,

 • nauki bez prac domowych,

 • oceniania efektów kształcenia dopiero po III klasie.

   

                           Opieka w szkole

Rodzice dziecka 6 letniego w szkole mają prawo do:

 • dowozu dziecka do szkoły pod opieką nauczyciela lub zwrotu kosztów dowozu powyżej 3 km,

 • zapewnienia opieki świetlicowej w grupach nie większych niż 25 uczniów, dodatkowych zajęć w czasie pobytu w świetlicy i pomocy indywidualnej w nauce,

 • ciepłych posiłków i możliwości zwolnienia z opłat za żywienie,

 • zapewnienia opieki w szkole w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych.

   

                            Uprawnienia rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • otrzymania diagnozy przedszkolnej i bezpłatnej porady lub pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej dla siebie i dziecka,

 • uzyskania decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o braku gotowości dziecka,

 • uwzględnienia przez dyrektora szkoły wniosku rodziców o edukację domową, jeśli został złożony do 31 maja poprzedniego roku szkolnego,

 • uwzględnienia opinii rodziców przy decyzji rady pedagogicznej o powtarzaniu klasy.

Nowelizacja prawa pozwoli na:

 • uzyskanie jednolitych narzędzi stosowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przygotowanych dla 6 latków,

 • decydowanie przez rodziców o odroczeniu obowiązku szkolnego przy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku gotowości dziecka,

 • uwzględnienie wniosku rodziców o edukację domową złożonego w dowolnym momencie,

 • decydowanie przez rodziców o powrocie dziecka do przedszkola,

 • decydowanie przez rodziców o powtarzaniu klasy.