menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 55999 osób
 • Do końca roku: 219 dni
 • Do wakacji: 27 dni
Sobota, 2018-05-26
Imieniny:
Eweliny, Jana

Oddział I

Jesteś tu: » Strona startowa » Oddziały » Oddział I

 

 

 

 

 

 

 

                                   MOTYLKI 3-4 LATKI

 


 

 1.           

                                                                    PLAN  PRACY

                                WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ

                                        NA  MIESIĄC  MAJ  GRUPA   „MOTYLKI”

  NAUCZYCIELA:

  mgr Józefa Drwal

  mgr Teresa Sak

                                                                       TEMATY  KOMPLEKSOWE.

  1   Polska moja ojczyzna.

  2   Mieszkańcu łąki.

  3   Różne pojazdy w powietrzu, na ziemi i w wodzie.

  4   Mama i tata – kochani rodzice.

  5   Dzień dziecka.

                                               GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE.

            Budzenie uczuć patriotycznych, rozwijanie postaw związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej, zapoznanie z piosenką patriotyczną i symbolami narodowymi Polski, utrwalenie nazw i wyglądu symboli narodowych i budzenie do nich szacunku,poszerzenie wiadomości na temat środowiska wiejskiego i miejskiego, zachęcanie do działalności plastycznej, porównywanie oraz poznawanie zabytków i ważnych miejsc, kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachęcanie do aktywnego słuchania utworu literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań dzieci, doskonalenie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy, rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw dydaktycznych, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie słuchu fonematycznego, zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu, doskonalenie zabiegów higienicznych.

            Poszerzanie wiadomości przyrodniczych (ekosystem – łąka), zachęcanie do ciekawych obserwacji i wymiany poglądów, rozwijanie zainteresowań teatralnych, rozwijanie wyobraźni tanecznej, przygotowanie do nauki czytania i pisania, utrwalenie kolorów

  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń gimnastycznych, wdrażanie do szybkiego reagowania na polecenia nauczyciela, doskonalenie umiejętności wycinania, kształtowanie odporności emocjonalnej, doskonalenie orientacji przestrzennej, doskonalenie pamięci odtwórczej, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad i umiejętności rozwiązywania konfliktów, doskonalenie artykulacji dźwięków, rozwijanie myślenie matematycznego podczas przeliczania w zakresie 1 – 6, zachęcanie do udziału w zabawach tropiących, zabawach tanecznych przy muzyce, wydłużanie fazy wydechu, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi, rozwijanie zainteresowań plastycznych.

            Poszerzania wiadomości na temat różnorodności pojazdów, usystematyzowanie wiedzy na temat pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po ulicach, doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie wymowy, rozwijanie sprawności ruchowych, zapoznanie z numerami alarmowymi i sygnałami pojazdów uprzywilejowanych, zachęcanie do bezpieczeństwa w czasie pobytu na dworze, wdrażanie do systematyczności, poszerzanie słownictwa wokół pojęcia „pojazdy”, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się przyborami do rysowania oraz przyjmowania właściwej postawy, rozwijanie poczucia rytmu i ruchowej interpretacji piosenki, kształcenie słuchu fonematycznego, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, doskonalenie umiejętności wycinania, doskonalenie sprawności artykulacyjnych, rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi, zachęcanie do przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu na placu przedszkolnym.

            Rozwijanie wyobraźni i mowy dziecka, przygotowanie do nauki czytania (analiza i synteza sylabowa wyrazów), doskonalenie umiejętności zapamiętywania, zachęcenie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu, rozwijanie sprawności fizycznych: siły, zręczności i koordynacji, zachęcenie do sprawnego wykonywania ćwiczeń równoważnych, doskonalenie umiejętności poprawnego komunikowania się, rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań śpiewaniem indywidualnie i zespołowo, wykorzystanie posiadanej wiedzy i odgrywanie ról mamy i taty w zabawie, zachęcanie do rozpoznawania emocji, sprawianie radości rodzicom i dzieciom poprzez występy artystyczne i wspólne zabawy, zachęcenie do rysowania portretu, doskonalenie orientacji w przestrzeni, kształcenie nawyków prozdrowotnych, doskonalenie umiejętności matematycznych, utrwalenie programu przygotowywanego na dzień mamy i taty, zachęcanie do samodzielnego wykonania zaproszenia, poszerzanie wiadomości plastycznych o pojęcie „barwy pochodne”.

            Zachęcenie do szanowania odmienności dziec i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwością, wyrabianie postawy współdziałania, koleżeństwa i pomocy, zachęcenie do wypowiadania się na temat przeżywanych emocji, kształtowanie prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności ruchowych, rozwijanie umiejętności rysowania, kształcenie umiejętności wyrazistego mówienie i przyswajanie zwrotów grzecznościowych, zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie, doskonalenie słuchu fonematycznego, zachęcanie do prowadzenia obserwacji.

   

  NAUKA NA PAMIĘĆ PIOSENKI pt. „Poszła żabka spacerować”  sł. i muz.  Autor nieznany (CD).

                        Poszła żabka spacerować, la, la,la świeżej trawce się dziwować la, la, la

                        zieloną sukienkę miała nasza żabusia mała la, la, la.

                        Mama żabce przykazała la, la, la, by do domu wnet wracała la, la, la

                        gdy zobaczysz bociana skocz do wody kochana la, la, la

   

  NAUKA NA PAMIĘĆ WIERSZA pt . „ Z rodzicami”  Iwony Grygorowicz

                       Moja mama jest kochana i mój tata też.

                       Dam całusy im od rana, namaluję bez.

                       Potem razem się bawimy i po parku pochodzimy.

                       Z parasolem, kiedy pada, z piłką czasem też.

                       W piaskownicy i na trawce z rodzicami siadam i puszczam latawce.